fbpx

Handelsbetingelser

1. Modpart

Average Joe ApS
Kikkenborgvej 12
6000 Kolding

(I det følgende kaldet “Average Joe”)

Tlf 93803414

CVR 36967684

Web: https://averagejoe.dk

2. Aftalevilkår og oplysningspligt

Du kan altid finde de gældende salgs- og leveringsbetingelser på denne side. Når du gennemfører en ordre, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre samt om retur- og reklamationsret.

Average Joe har ret til på ethvert tidspunkt at ændre, udvide eller begrænse de tjenester, der stilles til rådighed på denne hjemmeside. En tjeneste kan trækkes tilbage uden varsel, eller kan være midlertidig utilgængelig på grund af tekniske problemer.

2.1 Personlig adgang

Hver deltager opretter adgang, som skal anvendes for at logge ind på onlineforløb. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Priser

Alle priser angives inklusiv moms.

Øvrige priser er gældende udsalgspriser inkl. moms.

4. Betaling

Du kan betale med VISA/Dankort, VISA, VISA Electron eller Mastercard/Eurocard.

Average Joe bruger Stripe, Freepay og Clearhaus til at håndtere alle køb med kreditkort på averagejoe.dk og andre sites. Dine betalingskortoplysninger bliver krypterede.

5. Leveringsformer

5.1 Forsendelse i Danmark

Til adresser i Danmark, sender vi din bestilling med GLS.

5.1 Forsendelse til udlandet

Til adresser i udlandet, sender vi din bestilling med UPS eller PostDanmark. Du skal bemærke, at vi sender pakker til udlandet som pakke eller MAXI-brev afhængig af pakkens størrelse.

6. Leveringstid

Levering af online-forløb igangsættes når betaling har fundet sted.

6.1 Levering i Danmark

Leveringstiden er normalt max. 1-10 hverdage. Er leveringstiden længere end dette, vil det fremgå af din ordre/ordrebekræftelse, eller den efterfølgende kommunikation.

6.2 Levering til udlandet

Hvis du bestiller med levering til udlandet, vil din ordre blive afsendt inden for 1-10 hverdage, med mindre andet er oplyst af ordren/ordrebekræftelsen. Vi er desværre ikke herre over de lokale udbringningsforhold, så derfor kan vi ikke love en bestemt leveringstid ved udlandslevering!

7. Retur- og fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

For fysiske varer udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

For onlineforløb gælder at fortrydelsesretten bortfalder på det tidspunkt varen er taget i brug. Se dog også afsnit 8 om tilfredshedsgaranti.

Hvis du returnerer, skal varerne være i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen og ledsaget af en kopi af fakturaen.

Fragtudgiften ved at returnere varen til Average Joe påhviler dig som forbruger. Såfremt det returnerede opfylder kravene, vil du inden 14 dage modtage det betalte beløb. Varen skal returneres til Average Joe på adressen nedenfor.

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi betaling modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om, at du ønsker at fortryde denne aftale. Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

7.1 Benyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende meddele Average Joe sin beslutning om at fortryde aftalen om køb klart og utvetydigt via e-mail. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten er sendt inden fortrydelsesfristen er udløbet.

For at udøve fortrydelsesretten skal oplyses ordrenummer, hvilket fremgår af e-mails med din ordrebekræftelse.

7.2 Fortabelse af fortrydelsesret

Ved oprettelse af login til onlineundervisning afgives samtykke til, at Average Joe kan påbegynde levering af ydelsen. Ved første logon, kan 14 dages fortrydelsesretten ikke længere benyttes, da ydelsen i så fald betragtes som leveret.

Ved accept af handelsbetingelserne i forbindelse med køb af fagmodul hos Average Joe, accepteres vilkårene for fortabelse af fortrydelsesret. Den studerende modtager en e-mail-kvittering på at have accepteret denne betingelse for købet.

8. Tilfredshedsgaranti

Er du tilmeldt Nudge Kursus refunderes du det fulde kursusgebyr, hvis du inden 5 dage fra købsdatoen, anmoder herom. Send blot en e-mail til hej@nudge-kursus.dk og jeg refunderer din indbetaling for kurset. 

9. Reklamationsret

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse overfor. 

10. Klagemuligheder

Kan vi ikke blive enige i tilfælde af en klage, kan du som forbruger søge hjælp hos Forbrugerrådet:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: cfk@kfst.dk

Du kan finde deres klagemuligheder her.

11. Aflysning af workshop

Average Joe forbeholder sig retten til at aflyse annoncerede workshops i tilfælde af manglende tilslutning. Tilmeldte deltagere vil ved aflysning få refunderet det betalte beløb.

Aflysning skal ske 7 dage før arrangementets start.

12. Ansvarsfraskrivelse

Average Joe kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter gældende relevant lovgivning.

13. Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv.

I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder Average Joe sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Average Joe kontrol, og som påvirker Average Joe muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

14. Tvister

En eventuel tvist mellem Average Joe og en erhvervsdrivende afgøres efter gældende retspraksis og ved de almindelige regler.

15. Håndtering af personoplysninger

For at bestille en bog eller deltage i undervisning skal du som minimum oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår. Oplysningerne gemmes, jf. bogføringslovens § 10. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i Lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse herom rettes  via e-mail hej@averagejoe.dk.

Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer du også Average Joe’ persondataretlige betingelser.

16. Det med småt

Aftaler med Average Joe indgås på dansk.

Når du handler fysiske varer på nudge-kursus.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven. Average Joe gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Average Joe, men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold.